مدتی این مثنوی تاخیر شد

شرمنده که خبرم دیر شد اما به خدا من مقصر نیستم.

گرچه هنوز اتفاقی که قرار بود نیفتاده اما همینجا مینویسم.

قرار بود خبر این باشه:من......کامپیوتر ............... خریدم!

بله تعجب نکنید من هنوز که هنوزه کامپیوتر ندارم و همه مطالبم را یا توی کافی نت مینویسم یا خونه اقوام کامپیوتردار.

تا اینکه دو سه ماه پیش توی اداره برای لپ تاپ قسطی نامنویسی کردند و منهم اسم نوشتم.خدا میدونه تا حالا چند بار قرار بوده لپ تاپ ها را بدن ولی باز عقب افتاده.

آخرین قرار هم فردا بود که باز موکول شد به چهارشنبه آینده.

تا بعد

/ 0 نظر / 2 بازدید