جغرافیا

سلام

مطمئن نیستم اما فکر میکنم این اولین بار باشه که جام ملتهای یه قاره در رشته فوتبال درجائی برگزار میشه که از لحاظ جغرافیائی متعلق به اون قاره نیست.

برای تیم ملی فوتبال کشورمون درجام ملتهای آسیا در استرالیا آرزوی موفقیت می کنم.

/ 0 نظر / 17 بازدید