رده بندی

سلام

احترام افشین قطبی به جای خود اما جالب نیست که یه سرمربی مثل افشین قطبی که توی چند سال اخیر هیچ موفقیت قابل توجهی نداشته بهترین مربی ایرانی میشه؟

یعنی فقط به خاطر مربی گری توی ژاپن؟

/ 0 نظر / 9 بازدید