بهترين روز من!

  

بهترين روز ديدن تو

بهترين حرف گفتن از تو

زندگی ؛ هستی و بودن

يعنی خوستن ؛ خواستن تو

بهترين خاطره از تو   

يادگار عمر من تو

دور ترين راه واسه من

کمترين فاصله از تو

پرسيدی از عشق اول

فقط از رو بچگی بود

چی بگم از عشق دو م

اونم از رو سادگی بود

دلم عادت غريبی ؛

 به هوای عاشقی داشت

عشق سوم اومد از راه

رو هوا زد دلمو برد

عشق بعد از سر لج بود

چند صباحی بود و بس بود

وقتی از سرم به در شد

دفع صد بلا و شر شد

اما تو ؛ تو آخرينی

عزيزم ؛ عزيزترينی

همه دنيا يه طرف

تو يه طرف که بهترينی

تو عزيزترين وجودی

زندگيم بود و نبودی

ميميرم اگر يه روزی

 بگی عاشقم نبودی

/ 0 نظر / 2 بازدید