میگم حتما این حرف منو قبول داریدکه  فوتبال مملکت ما هم عجب چیز با حالیه در طول سالهای گذشته تا به حال شصتاد بار سبک برگزاری لیگ عوض  شده لیگ دسته اول آزادگان یک فصل 24 تیم بود فصل بعد شد دو گروه 12 تیمی و فصل بعد کلا 12 تیم این فقط یک چشمه اش درباره بقیه اش بعدا با هم صحبت میکنیم                                                                         <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

/ 0 نظر / 2 بازدید