ورزش جدید

سلام

باتوجه به سالها کار به عنوان پزشک سیار توی درمونگاه های مختلف چه توی شهر خودمون و چه توی شهر اسمشو نبر توی انداختن چوب آبسلانگ توی سطل از مسافت های مختلف حسابی مهارت پیدا کردم! فکر کنم اگه تبدیل به یه رشته ورزشی بشه مقام اولشو توی المپیک بیارم! 

/ 0 نظر / 15 بازدید