افغانستان

مدتی پیش پستی گذاشتم درباره شروع لیگ حرفه ای فوتبال در افغانستان و اجازه ورود بانوان این کشور به ورزشگاه ها و گفتم بعید نیست که این کشور از ایران پیشی بگیره.

خدائیش خودم هم فکر نمی کردم اولین نشونه های پیشرفت به این سرعت در فوتبال افغانستان شروع بشه.

قهرمانی بازی های جنوب آسیا رو به همه هم زبانان افغانی تبریک می گم.

/ 0 نظر / 13 بازدید