اين افغانيها

چند سال پيش بر روي جلد مجله گل آقا كاريكاتوري بود كه در آن معلمي از شاگردش پرسيده بود:حدود ايران را نام ببريد

.

و شاگرد جواب داده بود: ايران محدود است به آوارگان افغاني در شرق،آوارگان عراقي در غرب،زلزله زدگان در شمال و سيل زدگان در جنوب

آن سال چقدر به اين موضوع خنديديم بالاخره مملكت ما ام القراي جهان اسلام بود و برادران افغاني هم آوارگاني كه به ما پناه آورده بودند و فرياد اي مسلمانان كمك سر داده بودند و پناه ندادن به آنها بر خلاف رسم جوانمردي و مسلماني بود و ما نبايد صدايمان در مي آمد حتي اگر اين برادران افغاني سر چندين نفر از هموطنان ما را براي تصاحب پولهايشان بي رحمانه مي بريدند يا دست پر از النگوي زنانمان را از آرنج قطع ميكردند آخر هر چه كه باشد ما مسلمان بوديم.

سالها گذشت

وضعيت اقتصادي مملكت ما بدتر شد و كم كم اوضاع افغانستان آرامتر مسؤولان كشورمان هم كه ظاهرا علم غيب داشتند فرمودند تا پايان امسال نيمي از افغانيهاي مقيم كشور و تا پايان سال آينده همه آنان به صورت كاملا داوطلبانه(!!!) ايران را ترك خواهند كرد

اما ظاهرا اين مسؤولان محترم خبر نداشتند كه اينان «آمده اند تا بمانند

»

بگذريم از كساني كه زنان ايراني و فرزندانشان را به امان خدا رها كردند و رفتند

بسياري از آنان يا اصولا از كشور خارج نشدند يا با گرفتن تسهيلات اهدايي رفتند و سپس قاچاقي بازگشتند و سر منشاء بسياري از جنايات در كشور ما شدند كه خبر بسياري از اين فجايع را هرروز در اخبار حوادث ميخوانيم.

رياست محترم جمهور!

!

مسؤولين محترم مملكت

آيا واقعا زمان آن فرا نرسيده تا برخوردي عادلانه و محكم با اين جماعت نمك خور و نمكدان شكن انجام شود؟؟؟؟؟؟

زنان و دختران ايراني تا كي بايد با هراس از اين جانيان خونخواردر ترس و وحشت زندگي كنند؟

براستي تا كي؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

/ 0 نظر / 2 بازدید