فوتبال به سبك ايراني

همه چیز اما بیشتر فوتبال

افشین قطبی

سر انجام افشین قطبی به سزای اعمال خود رسید.

اصلا چه معنی داردوقتی علی دایی توی این مملکت هست فرد دیگری بخواهد بگوید در مورد تیم ملی با او صحبت شده است؟

چه معنی دارد کس دیگری بخواهد برای اداره تیم ملی به فدراسیون فوتبال برنامه بدهد؟

اصلا آقای دایی که روی چشم همه ما جا دارند نیازی به دادن برنامه و این مسخره بازیها ندارند و بدون اینکه اسمشان توی لیست مربیان پیشنهادی باشد سرمربی تیم ملی میشوند.

قطبی مسلما باید مجازات میشد تا دیگر نتواند روی حرف جناب شهریار حرف بزند ولی قهرمانی پرسپولیس در فصل پیش و دست و پا زدن تیم تحت امر جناب دایی در انتهای جدول برنامه را کمی به تعویق انداخت بنابراین در آغاز فصل جدید ابتدا بهترین گلزن پرسپولیس (محسن خلیلی) در اردوی تیم ملی به تیر غیب گرفتار شد و سپس انواع مزاحمتها در تیم برای وی فراهم گردید به گونه ای که مثلا همه تیمها در خرید و فروش بازیکن هیچ محدودیتی ندارند اما در پرسپولیس حتی با رفتن دی کارمو و علوی جای خالی وجود ندارد مگر برای بازیکنی که قطبی روی او نظر مساعدی نداشته باشد.

در بیشتر بازیهای پرسپولیس اشتباه داوری وجود داشت اما معلوم نیست چرا همیشه باید این اشتباهات به ضرر این تیم باشد.

در پایان هم که به دلیل نرفتن نیکبخت با تیم دایی برای شرکت در یک بازی دوستانه درپیت هر چه مجازات به ذهنشان رسید علم کردند و حتی شاید او را از باشگاهش هم محروم کنند حتی اگر قبلا هم بازیکن دیگری چون هادی عقیلی هم دعوت دایی را اجابت نکرده باشد اما او که تحت نظر قطبی نبود که چنین مجازاتی بخواهد (!) گرچه شاید با رفتن قطبی مجازات (دست کم باشگاهی) نیکبخت هم ختم بخیر گردد.

آقایان!

قطبی رفت اما شما با او خوب تا نکردید.

گمان میکنید دیگر نخبگان ایرانی مقیم خارج با دیدن سرنوشت قطبی حاضر خواهند بود به ایران بازگردند و هر یک در رشته خود به بازسازی کشورمان کمک کنند؟