فوتبال به سبك ايراني

همه چیز اما بیشتر فوتبال

فعلا

سلام

دوباره منم

راستش یه جریاناتی پیش اومده که نمیدونم دیگه به این زودیا بتونم آپ کنم یا نه

اما به هر حال همچنان منتظر پیامهای شما هستم

فعلا بای