فوتبال به سبك ايراني

همه چیز اما بیشتر فوتبال

فوتبال ما

در همه كشورهاي صاحب فوتبال جهان رسم است كه تيمهاي مختلف در دسته هاي چندگانه با هم بازي ميكنند و تيمهاي برتر به دسته بالاتر صعود و تيمهاي ضعيفتر به دسته پايينتر سقوط ميكنند و اگر كوچكترين احتمالي از تباني وجود داشته باشد بلافاصله تيم متخلف را دادگاهي كرده و در صورت اثبات جرم مجازات ميكنند مانند اتفاقي كه همين امسال براي جنوا در ايتاليا افتاد و به سري سي سقوط كرد

اما در كشور ما از آنجا كه همه چيز با همه جا متفاوت است با پول به سادگي ميتوان از يك دسته به دسته بالاتر صعود كرد

در آغاز ليگ امسال فوتسال بود كه تيم دانشگاه آزاد با خريد امتياز پاس به ليگ برتر صعود كرد

و حالا در آستانه آغاز ليگ جديد فوتبال از سويي پيكان كه با وجود صرف هزينه هاي هنگفت توانايي ماندن در ليگ برتر را نداشت با خريد امتياز ابومسلم و در واقع با مقداري هزينه بيشتر در ليگ برتر ماندني شد و از سوي ديگر استقلال كيش با خريد امتياز تيم كاوه تهران به ليگ دسته اول آمد

از بازيكناني كه اين تيم در اختيار گرفته ميتوان به سادگي حدس زد كه اگر اين تيم در پايان فصل به دسته دوم سقوط كند با خريد امتياز يك تيم ديگر در دسته اول ماندگار شود يا شايد حتي با خريد امتياز يك تيم دسته برتري به ليگ برتر هم راه يابد

واقعا كه خدا خودش آخر و عاقبت فوتبال ما را ختم به خير فرمايد

آمين يا رب العالمين